Navigation:--Ako sa vysporiadať s nízkym výkonom produktovo-skupinových textových reklám (Používanie per partes a typ zhody pre kľúčové slová)

Ako sa vysporiadať s nízkym výkonom produktovo-skupinových textových reklám (Používanie per partes a typ zhody pre kľúčové slová)

Článok dostupný aj v:

English

Z našich skúseností potrebuje každé kľúčové slovo v produktovej kampani s textovými reklamami najmenej 10 – 20 klikov za jednu konverziu. Avšak keď použijete viac typov zhody pre kľúčové slová, môžu sa navzájom pohltiť- kliknutia sú rozdelené medzi viacej kľúčových slov- takže je omnoho ťažšie ich optimalizovať.

Typy zhôd pre kľúčové slová

Odporúčame používať jedine exaktný typ zhody v produktovo-skupinových kampaniach, pretože chceme, aby tie isté vyhľadávané výrazy, ktoré užívatelia vyhľadávajú, boli tie isté, čo sa zobrazia vo vyhľadávaní na e-shop.  

 

Exct match type with permutation

 

Per-Partes

Takisto použite našu možnosť Per Partes pre kľúčové slová a AdGroups, aby boli zoradené postupne od najdlhšieho po najkratší. 

Per Partes for keywords in Product campaign

Per partes in Product - Group campaign

Ako sa vysporiadať s nízkou výkonnosťou- najlepšie typy a triky

Správy názov produktu

Správny produktový názov je alfou a omegou aj v prípade textových reklám v Google vyhľadávaní. Pokiaľ sa držíme konkrétnych pravidiel a špecifických nariadení pri vytváraní produktového názvu, zaistí nám to najjednoduchšiu a kvalitnú tvorbu kľúčových slov pre zobrazovanie produktových reklám v Google vyhľadávaní.

Vypnutie Per-Partes

Pokiaľ je stále prítomná nízka výkonnosť po dvoch týždňoch => vypnite Per partes v BlueWinstonovi (Tvorba kľúčových slov). Počkajte nejaký čas a uvidíte výsledky. 

Vytvorenie aj produktovo-skupinových kapaní (non-brand)

Ak je u vás stále nízka výkonnosť, vytvorte aj produktovo-skupinovú kampaň (non-brand), aby v tejto kampani boli iba kľúčové slová bez brandu. Samozrejme použite per partes. 

Vypnutie per-partes v produktovo-skupinových (non-brand) kampaní

Ak nízka výkonnosť pretrváva, vypnite per partes v non-brand kampaniach. 

Vyskúšajte typ zhody fráz

Môžete pridať typ zhody fráz- môže to byť riskantné, tak buďte veľmi opatrní. Môžete však zíksať zaujímavé výsledky. 

Vytvorte primerané textové reklamy

Existuje viacero tipov ako vytvoriť ideálne textové reklamy pre produkty. – odporúčame najmenej 2-3 reklamné vzorky, Google ich odskúša a vyberie najlepšie. 

Použite skripty a pravidlá

Pre lepšie optimalizovanie produktových kampaní- a pre šetrenie vášho času- odporúčame využívať naše skripty a pravidlá
a) automatizované pravidlá pre kampane s využitím manuálneho CPC,
b) automatizované pravidlá pre kampane s využitím cieleného CPA.

Ideálna produktová štruktúra v XML feede

Možno sa pýtate, aká by mala byť štruktúra XML feedu. Je to veľmi jednoduché- sme schopní spracovať akýkoľvek klasický produktový XML feed, napríklad taký, ktorý využívate v Google Merchant alebo cenových porovnávačoch.  

 

BlueWinston.com je automatizovaný nástroj na tvorbu produktových reklám pre Google Search. Predstavuje alternatívu ale zároveň aj tzv. must be doplnok ku klasickým Google Shopping ads. Produktové kampane tvorené z data feedu eshopu predstavujú vyše 40% podieľ na ročnom %CTR a zobrazení v Google Search, ktoré vedú k úspešnej transakcii. Jedinečná technológia, inovatívny prístup k tvorbe kľúčových slov a reklám pre každý jeden produkt, skupiny produktov a ich kategórie v eshope robí z tohto nástroja jednotku na svetovom trhu. BlueWinston dneska používa stovky klientov vo viac ako 50 krajinách sveta (zobraziť recenzie od PPC špecialistov a užívateľov). Vďaka BlueWinston.com viete nie len automatizovať tvorbu reklám na vaše produkty, ale takisto automatizovať ich optimalizáciu a manažment vďaka súboru automatických pravidiel a skriptov na bidding, ktoré sa aplikujú neuveriteľne krátkom čase a to už každých 6 hodín!
  • zvýšte predaje až 60%
  • zvýšte ROAS až o +1500%
  • znížte PNO o -40%
  • inzerujte na všetky produkty
  • automatizujte tvorbu a manažment