Navigation:---Google Ads: Naplánujte si rozpočet priamo vo vašom účte!

Google Ads: Naplánujte si rozpočet priamo vo vašom účte!

Článok dostupný aj v:

English

Rozpočet je základnou premennou pri spúšťaní reklám a kampaní, ktoré sú na ňom závislé. Pri ich spravovaní však môže byť náročné odhadnúť ako sa bude vyvíjať výkon vašej reklamy v závislosti na vašom rozpočte a rôznych nastaveniach. Google Ads preto prinášajú nový nástroj, ktorý vám s týmto plánovaním a predpokladaním vývoja pomôže. Nájdete ho v záložke Nástroje v Google Ads účte.

Čo od plánovania očakávať?

Plánovač rozpočtu je novým nástrojom od Google Ads, ktorý vám pomôže sledovať vývoj vašich reklám a kampaní. Navrhovaný rozpočet môže byť založený na dvoch metrikách – klikoch alebo konverziách. Zároveň si môžete vybrať cieľ, ktorý chcete reklamou alebo kampaňou sledovať – kliky, útrata, alebo priemerná cena za preklik/akvizíciu (v závislosti na používanej metrike). Čísla pre tento cieľ sa dajú zadávať buďto manuálne, alebo na základe výkonu v predošlých obdobiach.

Po nastavení všetkých premenných vám Google vygeneruje navrhovaný plán rozpočtu.

Nakoľko je táto funkcia ešte stále v období postupného spúšťania, nemusí byť pre vás momentálne dostupná. Zároveň vo svojej momentálnej verzii ešte nepracuje so všetkými spôsobmi ponúk.

Najprv počkajte na dáta

Nielenže vám táto funkcia umožní plánovať rozpočet, no ponúka aj možnosti porovnávania alebo predpovedania. Na to však potrebuje analytické údaje z predošlého vývoja kampaní, preto tento nástroj nie je vhodný pre začínajúcich inzerentov. Bez týchto dát nebude tento nástroj pracovať spoľahlivo, prípadne vôbec.

Vďaka porovnávaniu zistíte, ako vaše momentálne nastavenia (ne)korelujú s vašim predošlým výsledkom. Následne môžete upravovať vaše nastavenia a zlepšiť tým výkon vašej kampane.

Predpovede sa aktualizujú každých 24 až 48 hodín, pričom používajú vaše aktuálne nastavenia, ale aj už spomínané údaje z histórie. Do výpočtov sú zahŕňané aj prázdniny alebo sezónna návštevnosť. Na základe týchto predpovedí nástroj ďalej formuluje rôzne hypotézy, akými môže byť napr. „najvyšší počet klikov za útratu“.

2019-11-26T08:16:51+00:00Autor |Kategórie: Google Ads, Novinky|Tagy: , , |
BlueWinston.com je automatizovaný nástroj na tvorbu produktových reklám pre Google Search. Predstavuje alternatívu ale zároveň aj tzv. must be doplnok ku klasickým Google Shopping ads. Produktové kampane tvorené z data feedu eshopu predstavujú vyše 40% podieľ na ročnom %CTR a zobrazení v Google Search, ktoré vedú k úspešnej transakcii. Jedinečná technológia, inovatívny prístup k tvorbe kľúčových slov a reklám pre každý jeden produkt, skupiny produktov a ich kategórie v eshope robí z tohto nástroja jednotku na svetovom trhu. BlueWinston dneska používa stovky klientov vo viac ako 50 krajinách sveta (zobraziť recenzie od PPC špecialistov a užívateľov). Vďaka BlueWinston.com viete nie len automatizovať tvorbu reklám na vaše produkty, ale takisto automatizovať ich optimalizáciu a manažment vďaka súboru automatických pravidiel a skriptov na bidding, ktoré sa aplikujú neuveriteľne krátkom čase a to už každých 6 hodín!
  • zvýšte predaje až 60%
  • zvýšte ROAS až o +1500%
  • znížte PNO o -40%
  • inzerujte na všetky produkty
  • automatizujte tvorbu a manažment