Navigation:-, Google Ads-Google Merchant: Zvyčajné problémy s informačným kanálom

Google Merchant: Zvyčajné problémy s informačným kanálom

Článok dostupný aj v:

English

Existuje mnoho problémov, ktoré sa môžu objaviť pri nahrávaní alebo tvorbe vášho informačného kanála (feedu). V tomto článku si zhrnieme aké máte možnosti ak sa jedna z takýchto chýb objaví. 

Väčšinou sú to štyri problémy :

 • Problémy s vytvorením informačného kanála
 • Problémy s registráciou informačného kanála
 • Problémy s formátovaním
 • Problémy s nahrávaním

V tomto článku sa budeme venovať všetkým vyššie uvedeným problémom.

1. Problémy s vytvorením informačného kanála

Vo vašom nahratom súbore môže chýbať povinný atribút ako napríklad id, názov, popis, link alebo iné.

Majte na pamäti, že Google momentálne nepovoľuje informačné kanály s koncovkou .xls. Pokiaľ váš nahratý súbor končí s touto koncovkou, konvertujte ho do .txt súboru.

2. Problémy s registráciou informačného kanála

Cieľová krajina – Keď nahrávate váš informačný kanál (feed), potrebujte zvoliť cieľovú krajinu. To znamená, že Google sa vás pýta kde budete predávať vaše produkty. Myslite na to, že produkty alebo dáta nahraté do zvolenej cieľovej krajiny musia spĺňať požiadavky cieľovej krajiny + vaše produktové dáta a vstupná stránka potrebujú spĺňať špecifikácie informačného kanála a pravidlá.

Názov súboru informačného kanála –  Súbory RSS a Atom by mali mať príponu .xml. Názvy súborov, ktoré nemajú žiadnu príponu, sa predvolene spracujú ako súbory s hodnotami oddelenými tabulátormi a mali by mať príponu (.txt). Pripomíname, že Google neakceptuje súbory vo formáte Excel.

Súbory typu .zip alebo .gz – Ako používate tieto prípony súboru,  je potrebné skontrolovať, či je súbor skomprimovaný, pretože to systém predpokladá. Nahranie neskomprimovaného súboru môže v tomto prípade spôsobiť zlyhanie. Skomprimovaný archív musí obsahovať presne jeden súbor.

3. Problémy s formátovaním

 • Text alebo text oddelený tabulátormi
  • Ak používate text, ktorý už bol formátovaný, skontrolujte, či je v informačnom kanáli zapnutá možnosť atribútov v úvodzovkách.
  • Skontrolujte, či sa stĺpce (tabulátory) s povinnými atribútmi zhodujú so všetkými položkami. Často sa stáva, že text obsahuje tabulátor navyše alebo naopak, že tabulátor chýba.
  • Ak používate Tabuľky Google, na overenie údajov môžete použiť doplnok služby Google Merchant Center.
 • XML
  • Špeciálne znaky (ako je napríklad znak &) je potrebné zadať pomocou entít.
  • Je možné, že atribúty obsahujú veľké písmená. Všetky veľké písmená v názvoch atribútov je potrebné odstrániť. Napríklad, id atribút by mal vyzerať ako <id> nie ako <Id>.
  • Niekedy sa môže vyskytnúť nesprávne kódovanie. Uistite sa, že súbor kódujete v akceptovaných formátoch.

4. Problémy s nahrávaním

Môže sa stať, že sa vyskytnú chyby popri nahrávaní vášho súboru. Pozrite si náš návod, ako správne nahrať informačný kanál (feed).

Vo vašom zozname informačných kanálov, kliknite na feed ktorý chcete skontrolovať. Budete presmerovaný na stránku, kde môžete stiahnuť váš informačný kanál. Budete si môcť stiahnuť súbor vo formáte CSV s podrobným prehľadom chýb spracovania a upozornení.

 

 

BlueWinston.com je automatizovaný nástroj na tvorbu produktových reklám pre Google Search. Predstavuje alternatívu ale zároveň aj tzv. must be doplnok ku klasickým Google Shopping ads. Produktové kampane tvorené z data feedu eshopu predstavujú vyše 40% podieľ na ročnom %CTR a zobrazení v Google Search, ktoré vedú k úspešnej transakcii. Jedinečná technológia, inovatívny prístup k tvorbe kľúčových slov a reklám pre každý jeden produkt, skupiny produktov a ich kategórie v eshope robí z tohto nástroja jednotku na svetovom trhu. BlueWinston dneska používa stovky klientov vo viac ako 50 krajinách sveta (zobraziť recenzie od PPC špecialistov a užívateľov). Vďaka BlueWinston.com viete nie len automatizovať tvorbu reklám na vaše produkty, ale takisto automatizovať ich optimalizáciu a manažment vďaka súboru automatických pravidiel a skriptov na bidding, ktoré sa aplikujú neuveriteľne krátkom čase a to už každých 6 hodín!
 • zvýšte predaje až 60%
 • zvýšte ROAS až o +1500%
 • znížte PNO o -40%
 • inzerujte na všetky produkty
 • automatizujte tvorbu a manažment

Komentár

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA. Uplatňujú sa pravidlá Ochrany osobných údajov a jej Zmluvné podmienky.